SV Stockholms Län

SV Stockholms län och Vägen Ut vill bredda sin verksamhet och erbjuda studiecirkelverksamhet för ungdomar i utsatta områden som en väg in i samhället. De specialinsatser som behövs för att utveckla verksamheten innefattar konkurrenskraftig utrustning och ett sätt att nå ut till ungdomar men också vuxna i dessa områden. Med stödet från Signatur vill de med musik, dans och film i form av en stor föreställning hitta en enklare väg in och engagera människor i demokratifrågor. Projektet äger rum i Jordbro där gruppen Panetoz skapade musikföreningen Vägen UT Vi Unga.

SV är en ideell förening som har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet. SV Stockholms län bedriver verksamhet i 24 av länets 26 kommuner (ej Stockholm och Lidingö).

Läs mer SV Stockholms län Vägen Ut