El Sistema Sverige

El Sistema Sverige

Stiftelsen El Sistema är en sammansluten kraft för utveckling av kvalitativa pedagogiska metoder, genom att erbjuda utbildningsplattformar och förebildande verksamheter som El Sistema Academy, El Sistema Play, det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema, och Drömorkestern för ensamkommande unga i västra Sverige. För att utveckla stiftelsens verksamhet på alla musikaliska nivåer, från förskola och nybörjare till avancerad musikalisk nivå, planerar nu El Sistema Sverige med stöd från Signatur att etablera fler förebildande orkestrar och verksamheter inriktade på de minsta barnen, samt barn med särskilda behov. Planen är också att etablera och utveckla ett lärarnätverk för repertoarutveckling och s.k. benchmarking, med syfte att bättre kunna utvärdera och utveckla verksamheten.

Bild : Lisa Thanner / Stiftelsen El Sistema

Läs mer om El Sistema